Què és el consum conscient? amb Opcions

El consum conscient és una eina molt potent que tenim al nostre abast per aconseguir viure de forma més sostenible, respectant el medi i sense contribuir a injustícies socials.

El consum conscient és aquell que fem per satisfer una necessitat autèntica havent-nos informat de les diverses opcions que tenim al nostre abast per satisfer-la, i triant la que ens dona més garanties de tenir menys impacte en el medi ambient i més impacte positiu en l’àmbit social i en la nostra salut.

Una pràctica de consum conscient, doncs, passa per:

  1. Reflexionar sobre la necessitat que hem de cobrir.
  2. Informar-nos de les opcions de consum que hi estan associades.
  3. Decidir amb responsabilitat social i ambiental.

És gairebé impossible seguir aquests passos en totes les nostres pràctiques de consum. Fins i tot, aspirar a la màxima coherència ens pot portar molt malestar i arribar a bloquejar-nos. En canvi, si poc a poc i sense exigir-nos impossibles, anem prenent més decisions de consum des del compromís ambiental i social, transformem el nostre dia a dia i vivim més d’acord amb els nostres valors. D’aquesta manera, el consum conscient esdevé una font de satisfacció personal.

Quines són les claus del consum conscient?

1r. Consumir menys

2n. Consumir sense comprar

3r. Comprar amb criteri

 

Article d’Opcions

Opcions és l’únic mitjà de comunicació especialitzat en consum conscient. Fa més de quinze anys que ofereix informació i criteri per consumir menys i millor. Hi ha una pila coses que podem fer per viure de forma més sostenible i moltes són senzilles i estan al nostre abast. La tasca d’Opcions és donar a conèixer aquestes alternatives i animar tothom a passar-se al consum conscient. A la seva pàgina web hi trobareu molta informació pràctica sobre tots els àmbits de consum. I també opinions i entrevistes per formar-nos un criteri propi com a persones consumidores.

La importància de les subscripcions

La font principal d’ingressos d’Opcions són les subscripcions. I ara fan campanya de Nadal. Si fas dues subscripcions anuals abans del 14 de gener, la segona surt a meitat de preu.

Regalar Opcions és regalar idees pràctiques i mirada crítica per transformar el nostre consum, generar menys residus i viure més bé.